Publicerad: 2011-02-04 08:00 | Uppdaterad: 2015-06-01 16:19

Fysisk aktivitet skyddar mot förkylningar

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att personer med hög fysisk aktivitetsnivå rapporterar 18 procent färre förkylningar än personer med en låg aktivitetsnivå. I en delstudie i avhandlingen följdes 1509 personer i femton veckor avseende träning och hälsotillstånd. Särskilt vid långvarig stress fanns det en koppling mellan minskad risk för luftvägsinfektioner och fysisk aktivitet, visade studien.

Luftvägsinfektioner är i många länder den vanligaste anledningen till varför människor är hemma från jobbet samt söker vård. Man vet sedan tidigare att livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, stress, sömn och kost påverkar kroppens immunförsvar. Men trots det finns lite kunskap om hur man aktivt kan minska mottagligheten för vanliga infektioner som exempelvis förkylningar.

I sin doktorsavhandling har Elinor Fondell undersökt hur livsstilsfaktorer påverkar risken att drabbas av förkylning och influensa. I avhandlingen framgår bland annat att en person med stillasittande jobb behöver vara mycket fysiskt aktiv cirka en timme om dagen samt upprätthålla måttlig fysisk aktivitet cirka 3 timmar om dagen för att minska risken för förkylningar.

– Hög fysisk aktivitet kan vara att cykla till jobbet, jogga eller gå på gym. Måttlig fysisk aktivitet är sådant som att gå ut med hunden, utföra tyngre hushållsarbete och leka aktivt med barnen. Har man ett aktivt heltidsarbete, till exempel tungt kroppsarbete, kommer man också upp i den nivå som krävs för att minska sin risk för förkylningar, säger Elinor Fondell.

Avhandlingsarbetet omfattar även studier om intaget av vitamin C och E, följsamheten till de nordiska näringsrekommendationerna och risken för förkylning, samt sömnens påverkan på immunförsvaret. Artikeln om fysisk aktivitet och förkylning kommer att publiceras i februarinumret 2011 i den vetenskapliga tidskriften Medicine & Science in Sports & Exercise.

Doktorsavhandling

Web-based studies of lifestyle factors and immune function
Elinor Fondell, Karolinska Institutet 2011, ISBN: 978-91-7457-177-6