Publicerad: 2017-09-27 17:55 | Uppdaterad: 2019-03-21 13:32

Fysisk aktivitet förebygger sömnproblem vid rygg- och nackbesvär

IMM:s enhet för implementerings- och interventionsforskning har studerat möjligheten att förebygga sömnproblem hos anställda med rygg- och nackbesvär genom fysisk aktivitet.

Rygg- och nacksmärta står för mycket lidande och betydande kostnader för individen, arbetsgivare och samhället. Tyvärr är sådan smärta också förknippad med annan sjuklighet, så som sömnstörningar. Det är därför oerhört viktigt att försöka stävja en tillfällig eller återkommande smärta från att bli långvarig eller kronisk. Med data från AHA-studien (som undersökt hälsa hos individer inom industrin i Sverige med upprepade mätningar) undersökte vi individer i riskzonen för långvariga rygg- och nackbesvär. Vår hypotes var att de fysiskt aktiva individerna skulle uppleva mindre framtida sömnproblem jämfört med de inaktiva. Resultaten visar att fysisk aktivitet är bra för att förebygga sömnproblem hos anställda med rygg- och nackbesvär. Fysisk aktivitet är dessutom mest effektivt tidigt i smärtförloppet.

Publikation

Does physical activity buffer insomnia due to back and neck pain?
Axén I, Kwak L, Hagberg J, Jensen I
PLoS ONE 2017 ;12(9):e0184288