Publicerad: 2015-11-18 00:20 | Uppdaterad: 2017-10-13 16:00

Fysisk aktivitet en viktig medicin – temat i nyaste numret av läkartidningen

Det nyaste temanumret av Läkartidningen, utkommet den 17 november, handlar om fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsa. Flera av författarna är verksamma vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälles (NVS) sektion för fysioterapi.

Temanumret innefattar fysisk aktivitet vid fem olika sjukdomstillstånd, hur kroppen påverkas av träning, hur man kan bedöma och utvärdera fysisk aktivitet samt generella rekommendationer om fysisk aktivitet för hälsa. Dessa artiklar är bearbetade utifrån kapitel i Fyss (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, se www.fyss.se).

Ni hittar artiklarna av NVS:s medarbetare här:

Personer med reumatoid artrit bör uppmanas till fysisk aktivitet

Nina Brodin, unviversitetsadjunkt, sektionen för fysioterapi

Emma Swärdh, unviversitetsadjunkt, sektionen för fysioterapi

Fysisk aktivitet – nya vägar och val i rekommendationerna för vuxna

Eva Jansson, professor, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Maria Hagströmer, docent, sektionen för fysioterapi

Sigmund A Anderssen, professor, sektionen för idrottsmedicin, Norges idrottshögskola

Att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet vid rådgivning i vården

Maria Hagströmer, docent, sektionen för fysioterapi

Anita Wisén, universitetslektor, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Peter Hassmén, professor, Faculty of Health, University of Canberra