Publicerad: 2021-12-06 14:16 | Uppdaterad: 2021-12-09 12:09

Fysioterapi - utbildning, klinik och forskning under pandemin

Helfigurbild på Anna Pettersson, Malin Nygren-Bonnier och Carl Hallberg.
Anna Pettersson, Malin Nygren-Bonnier och Carl Hallberg. Foto: Kathrin Dellblad.

Sektionen för fysioterapi och fysioterapeutprogrammet vid KI samlade medarbetare, studenter, kliniker och alumner till ett inspirerande samtal om fysioterapi under pandemin, sett ur olika perspektiv.

bild på Anna Pettersson, programdirektor fysioterapeutprogrammet.
Anna Pettersson, programdirektor fysioterapeutprogrammet. Foto: Kathrin Dellblad.

Omställning av undervisningen

Malin Nygren-Bonnier, sektionschef för sektionen för fysioterapi och Anna Pettersson, programdirektor för fysioterapeutprogrammet hälsade välkomna och inledde med att berätta om den stora omställning till digital undervisning, som gjordes på mycket kort tid under våren 2020. Åse Björk, student på programmet, delade sina erfarenheter av anpassad metodikundervisning, Zoom-föreläsningar och den förändrade verkligheten ute på VFU. De kliniska adjunkterna Marie Halvorsen och Li Villard beskrev hur man lyckats med utmaningen att ta emot studenter i verksamheten under pågående pandemi, trots konstant förändrade förutsättningar. Från programmets sida poängterade Anna att man genom engagemang, samarbete, flexibilitet och tålamod har lyckats genomföra utbildningsuppdraget och att det gett många erfarenheter att ta med sig, inte minst inom det digitala lärandet.

Fysioterapeutens centrala roll i kliniken

Anna Svensson-Raskh, disputerad fysioterapeut och specialist inom intensivvård, gav en realistisk bild av arbetet på intensivvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset under pandemin, där fysioterapeuterna har en central roll i vårdlaget kring patienterna. Hon berättade vidare om de olika interventionerna och om arbetet med internutbildning av personal, uppdatering av riktlinjer och om hur man lyckades med den resurskrävande bemanningen. Carl Hallberg, fysioterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset pratade om sina erfarenheter från rehabiliterande insatser i öppenvården. Även här framgick att fysioterapeuten har en viktig roll när det gäller bedömning och testning, och att både vård och rehabilitering av covidpatienter kräver ett multidisciplinärt team.

Forskning och kunskapsspridning

Malin Nygren-Bonnier beskrev hur hennes förenade anställning mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset gav förutsättningar för samverkan och att snabbt kunna komma i gång med forskningsprojekt inom uppföljning av covid-19, där man bland annat undersöker effekter av olika former av rehabilitering och träning. Malin är också en av initiativtagarna till en interaktiv nationell plattform för fysioterapi och covid-19 som startades upp i april 2020, med möjlighet till erfarenhetsutbyte för alla Sveriges regioner. Malins engagemang inom framför allt forskning och kunskapsspridning ledde till att hon utsågs till Årets fysioterapeut 2021.

Bild på Annica Wohlin Wottrich, Ingrid Lindquist, tidigare medarbetare på sektionen för fysioterapi och Åse Björk, student.
Annica Wohlin Wottrich och Ingrid Lindquist, tidigare medarbetare på sektionen för fysioterapi tillsammans med Åse Björk, student. Foto: Kathrin Dellblad.
Bild på Åse Björk, student och Charlotte Lüning Bergsten, f.d. lärare på fysioterapeutprogrammet.
Åse Björk, student och Charlotte Lüning Bergsten, f.d. lärare på fysioterapeutprogrammet. Foto: Kathrin Dellblad.
Bild på Malin Nygren-Bonnier, sektionschef vid sektionen för fysioterapi och Elisabeth Olsson, f.d. prefekt.
Malin Nygren-Bonnier, sektionschef och Elisabeth Olsson, f.d. prefekt. Foto: Kathrin Dellblad.

Kontakt

Malin Nygren-Bonnier Lektor/fysioterapeut