Publicerad: 2014-02-13 19:35 | Uppdaterad: 2014-02-13 19:37

Fysioterapeut ny yrkestitel för sjukgymnast

Fysioterapeut är den nya, skyddade yrkestiteln för sjukgymnaster från och med årsskiftet, efter beslut i riksdagen. Sjukgymnastprogrammet byter därmed namn till fysioterapeutprogrammet från och med i höst, men redan den 15 februari 2014 upphör examensbenämningen sjukgymnastexamen och ersätts av fysioterapeutexamen.

– Fysioterapeut är en titel som visar på bredden inom yrket och som ger nya möjligheter i framtidens hälso- och sjukvård. Fysioterapeut stämmer också mer överens med den internationella benämningen, säger Malin Nygren-Bonnier, programdirektor.

Om en student påbörjat sin utbildning före 2014 och vill ha kvar examensbenämningen sjukgymnastexamen i sitt examensbevis har man rätt till det fram till och med utgången av 2017. Den gamla yrkestiteln förblir skyddad så länge det finns verksamma sjukgymnaster som vill behålla den.