Publicerad: 2013-11-22 10:24 | Uppdaterad: 2014-01-20 14:20

Fyra nya plattformar görs tillgängliga på SciLifeLab

Den nationella styrelsen för Science for Life Laboratory, SciLifeLab, har beslutat att ytterligare fyra nationella teknikplattformar ska erbjudas vid centrumet. De nationella teknikplattformarna omfattar vardera en rad olika resurser för storskalig biovetenskaplig forskning. De är tillgängliga för alla forskare i Sverige och finansieras genom regeringens satsning på SciLifeLab som ett nationellt forskningsinstitut.

De nya plattformarna, som tidigare har varit regionala plattformar och finansierats genom medel till strategiska forskningsområden (SFO), läggs till de fem nationella plattformar som godkändes tidigare i år.

– Det här ger Sveriges forskare tillgång till en fantastisk nationell infrastruktur, säger Karin Dahlman-Wright, som nyligen utsågs till KI scientific director för SciLifeLab med speciellt ansvar för teknikplattformar.

Plattformarna ger också en fingervisning om vilka verksamheter som kan komma i fråga vid fördelningen av KI:s SFO-medel till SciLifeLab, eftersom verksamheter som drar nytta av kompetenserna där ska prioriteras.

Förutom att kunna ta del av de nationella resurserna kommer vissa av KI:s forskare att ha sin verksamhet förlagd till SciLifeLabs lokaler. Men hur dessa ska väljas ut är ännu inte klart.

– Att ta fram ett transparent och förutsägbart system för det är en högprioriterad fråga nu. Det är viktigt att det blir rätt och då får det ta lite extra tid, säger Karin Dahlman-Wright.

En nyskapad grupp ska ansvara för KI:s verksamhet i SciLifeLabs lokaler och hur KI:s SFO-pengar fördelas. Gruppen leds av Jussi Taipale, nytillträdd KI scientific director med ansvar för forskning. Den ersätter de två grupperingar som styrelsen för forskning skapade tidigare i år för att hantera KI:s verksamhet på SciLifeLab.

Nationella plattformar vid SciLifeLab

Affinitetsproteomik (ny)

Bioimaging (ny)

Klinisk diagnostik (ny)

Funktionell genomik (ny)

Genomik

Strukturbiologi

Kemisk biologi

Läkemedelsutveckling

Bioinformatik

Text: Sara Nilsson

Läs mer på SciLifeLabs webbplats