Publicerad: 2019-04-15 13:46 | Uppdaterad: 2019-10-29 14:52

Fyra nya läkare får magisterexamen i demensvård

Torsdagen den 11 april fick fyra nya läkare med magisterexamen i demensvård ta emot sin titel Silvialäkare. Diplom delades ut i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka.

Stiftelsen Silviahemmet har tillsammans med Karolinska Institutet tagit fram magisterutbildningen i demensvård. Det är den enda utbildningen i sitt slag för läkare och motsvarande utbildning finns även för arbets- och fysioterapeuter.

Utbildningen har givits sedan 2012 och sammanlagt har nu 27 läkare slutfört magisterutbildningen i demensvård och erhållit en Medicine magisterexamen och titeln Silvialäkare. Alzheimerfonden har genom bidrag medverkat till finansiering av en deltagares medverkan i denna utbildningsomgång.

Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen tar deltagaren genom forskning och bästa praxis, samt ger redskap att möta personer med demenssjukdom på ett professionellt sätt, oavsett om det är i tidig eller sen sjukdomsfas. Magisterutbildningen i demensvård, som är helt webbaserad, är utformad för att man ska kunna arbeta samtidigt som man kompetensutvecklar sig på halvfart under två år.