Publicerad: 2023-01-25 15:40 | Uppdaterad: 2023-01-25 15:48

Fyra nya enhetschefer på avdelningen för omvårdnad

Gruppbild av Åsa Burström, Nana Waldréus, Åsa Craftman och Lena-Marie Petersson, nya enhetschefer på avdelningen för omvårdnad, NVS. De står i trappan i ANA 23.
Åsa Burström, Nana Waldréus, Åsa Craftman och Lena-Marie Petersson, nya enhetschefer på avdelningen för omvårdnad, NVS. Foto: Annika Clemes

De är alla fyra entusiastiska över sina nya uppdrag och tycker det är en spännande resa de påbörjat. Medarbetarna på omvårdnad är nu uppdelade i fyra grupper efter ämnesområden, med varsin enhetschef över sig. Enhetscheferna kommer att jobba ihop parvis för att kunna täcka upp för varandra vid behov. Åsa Burström och Lena-Marie Petersson bildar det ena paret och Åsa Craftman och Nana Waldréus det andra.

– Det var nyfikenheten över att få vara medspelare i den nya organisationen, som ska möta efterfrågan på både grund- och specialistsjuksköterskor genom att erbjuda en forskningsanknuten utbildning med hög kvalitet, svarar Åsa Craftman på frågan om vad som lockade med denna tjänst.
– För mig var det att avdelningen för omvårdnad är inne i en ny fas där utvecklingen av en ny organisation har startat, säger Lena-Marie Petersson och fortsätter:
– Att få vara med och utveckla avdelningen känns som en spännande utmaning. Jag ser också möjlighet att få utveckla mitt eget ledarskap.

Utmaning att rekrytera för framtiden

– Den största utmaningen just nu, säger Nana Waldréus blir att få en överblick över läget och ta tag i sådant som omgående behöver åtgärdas. Med anledning av de stora pensionsavgångarna kommer den största utmaningen inom en snar framtid vara att rekrytera nya medarbetare.
Åsa Burström håller med.
– Kortsiktigt så är det mycket nytt att sätta sig in i, som samordning av resurser i de olika utbildningarna. På längre sikt blir det mer att behålla och attrahera ny kompetens till vår enhet, säger hon.
– Ja, flikar Åsa Craftman in. Idag är det en utmaning att rekrytera lärare. Här behöver vi saluföra våra ”russin i kakan”.

Bra kvartett

De tror på varandra som en bra grupp som kommer att jobba tätt tillsammans, särskilt i början. De kommer att hålla regelbundna möten och arbeta ihop sig under våren. Att arbeta enligt parmodellen tror de också är ett vinnande koncept, så att medarbetarna alltid har någon att vända sig till om ordinarie chef är borta. De kommer även att gå utbildningar tillsammans. Bland annat kommer de tillsammans med hela omvårdnads ledningsgrupp gå utbildningen Framtidens Akademiska Ledare (FAL) som startar i februari.
– Alla enhetscheferna är kloka och fina personer, så det känns fantastiskt bra, säger Nana Waldréus.
– Det är roligt, men intensivt så här långt, avslutar Åsa Burström.