Publicerad: 2021-11-09 17:54 | Uppdaterad: 2021-12-14 14:40

Fyra MedS-kollegor firades på årets installationshögtid

Elizabeth Arkema står på scen på installationshögtiden 2021 där hon uppmärksammas för sitt pris från Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse.
Elizabeth Arkema på installationshögtiden 2021. Foto: Marie Wahren-Herlenius

Den 14 oktober hölls KI:s årliga installationshögtid i Aula Medica. Under högtiden installeras professorer och adjungerade professorer och mottagare av akademiska priser uppmärksammas.

Installationen inledes sedvanligt med procession och välkomsttal av rektor. I mellanakterna bjöds det på musik av bland annat Cookies n´Beans och Paganini.

Elizabeth fick pris

Bland pristagarna fanns Elizabeth Arkema (bilden) från institutionen för medicin, Solna. Elizabeth har tilldelades Sven och Ebba-Christina Hagbergs Pris för sina populationsbaserade studier om den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos. Hon har byggt ett datalager som utnyttjar kraften i Sveriges hälsovårdsdata i kombination med biobankade blodprover från väl karakteriserade och longitudinella kliniska kohorter. Elizabeths forskning fokuserar på att identifiera kopplingarna mellan gener, inflammation och livsstilsfaktorer som orsakar sarkoidos, och hur dessa faktorer kan användas för att identifiera nya fenotyper och förutsäga prognoser.

Installerade professorer

Två nya MedS-professorer installerades också; Karin Ekström Smedby, professor i hematologi-onkologi med inriktning mot klinisk epidemiologi, samt Olof Stephansson, professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot gynekologi-obstetrik. Jon Lampa installerades som adjungerad professor i reumatiska sjukdomar. 

Lär känna våra professorer

Karin Ekström Smedby
Karin Ekström Smedby, professor och biträdande överläkare. Foto: Ulf Sirborn

Studerar lymfom från risker till behandling

Lymfom är en vanlig cancerform som finns i många varianter. Karin Ekström Smedby kartlägger sjukdomens epidemiologi, från riskfaktorer till överlevnad. Hon forskar också om nya markörer som kan leda till effektivare behandling för patienterna.

Läs hela intervjun

Professor Olof Stephansson
Professor Olof Stephansson. Foto: Ulf Sirborn.

Han forskar för säkrare graviditeter och förlossningar

Olof Stephansson forskar om risker för mor och barn under graviditet och förlossning. Han har bland annat kunnat ge lugnande besked om risker kopplade till fetmakirurgi, antidepressiva läkemedel och covidsmitta vid graviditet.

Läs hela intervjun