Publicerad: 2016-02-16 17:03 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:16

Fyra KI-professorer pausar medverkan i Nobelförsamlingen

Avgående rektorn Anders Hamsten, forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren, Urban Lendahl och Katarina Le Blanc, som är professorer vid KI, har meddelat att de på egen begäran avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredningen i Macchiariniärendet pågår. Detta eftersom de fyra kommer att omfattas av utredningen.

Formellt har professorerna inte trätt ur församlingen. Nobelförsamlingen, som är fristående från Karolinska Institutet och består av 50 valda ledamöter som är professorer vid KI, tar det slutliga beslutet om vem som ska få Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Urban Lendahl har också avgått som sekreterare i Nobelförsamlingen och i Nobelkommittén.