Publicerad: 2016-02-02 17:00 | Uppdaterad: 2016-02-02 17:06

Fyra KI-forskare får Torsten Söderbergs Stiftelses anslag

Torsten Söderbergs Stiftelse har beslutat att tilldela fyra forskare vid Karolinska Institutet anslag för 2015.

Henrik Ehrsson vid institutionen för neurovetenskap får 4 miljoner kronor för forskning om ”Hur upplever vi kroppen som vår egen? Forskning om hjärnbarksmekanismer”.

Markus Maeurer vid institutionen för laboratoriemedicin får 2 miljoner kronor för forskning om ”Perzonalized precision cellular therapy for patients with glioblastoma or pancreatic cancer”.

John Pernow vid institutionen för medicin, Solna, får 1 miljon kronor för forskning om ”Molekylära mekanismer och ny behandling av hjärtkärlkomplikationer vid diabetes”.

Juleen Zierath vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi får 1,6 miljoner kronor för forskning om ”Epigenomisk kontroll och molekylär karakterisering av insulinresistens vid diabetes”.

Läs mer om stiftelsens anslagsutdelning för 2015 på torstensoderbergsstiftelse.se.