Publicerad: 2016-06-01 10:35 | Uppdaterad: 2016-06-03 11:03

Fyra KI-forskare får pengar till hematologiforskning

Fyra KI-forskare får dela på 2 miljoner kronor från Åke Olssons stiftelse för forskning inom hematologi.

Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

I år delar följande forskare på medlen: Sidinh Luc vid institutionen för medicin, Huddinge, Lotta Hansson vid institutionen för onkologi och patologi, Agata M. Wasik vid institutionen för laboriatoriemedicin och Magdalini Lourda vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.