Publicerad: 2015-04-07 12:20 | Uppdaterad: 2015-04-07 12:22

Fyra KI-forskare får medel från SSF

Tolv yngre forskare, varav fyra från Karolinska Institutet, får dela på drygt 48 miljoner kronor inom ramen för Ingvar Carlsson Award. Det är sjätte gången som medlen delas ut av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och det var den tidigare statsministern själv som initierade programmet under sin period som ordförande.

De fyra yngre lovande forskarna från Karolinska Institutet får 4 miljoner kronor var varav 60 000 i stipendium. Pengarna syftar till stötta dem i att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige.

Maria Genander, postdok vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, får medlen för projektet ”Självförnyelse, specialisering och cancerutveckling i hud”.

Edmund Loh, forskarassistent vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, får medlen för projektet ”Bidrar RNA-reglering till dödlig Neisseriainfektion?”.

Katja Petzold, forskarassistent vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får medlen för projektet ”Hur mikro-RNA rör sig – betydelse för reglerande RNA-funktion”.

Kristiina Tammimies, postdok vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, får medlen för projektet ”Mot personaliserad medicin vid neuropsykiatriska diagnoser”.

Läs mer i pressmeddelandet från SSF.