Publicerad: 2018-07-31 13:29 | Uppdaterad: 2018-07-31 16:33

Fyra forskare vid PHS får medel från Martin Rinds Stiftelse

Martin Rinds Stiftelse har i år beviljat anslag till tio forskningsprojekt vid Karolinska Institutet. Fyra av dessa utförs av forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap.

De forskare vid institutionen som får medel är:

  • Elin Roos som tilldelas 194 000 kronor för projektet ”Långtgående effekter av Ebola - en kohortstudie avseende hälsa”
  • Anna-Karin Danielsson som tilldelas 150 000 kronor för projektet ”Cannabis use: understanding pathways to other illicit drug use”
  • Tim Baker som tilldelas 64 000 kronor för projektet “Malawi Critical Illness and Sepsis Prevalence and Outcomes Study”

  • Annika Eklundh som tilldelas 41 000 kronor för projektet “Improved Diagnostics of Acute Respiratory Tract Infections in Children”

Martin Rinds Stiftelse är en ideell stiftelse som de senaste åren har delat ut forskningsmedel för miljömedicinsk, medicinsk, eller epidemiologisk forskning som bedrivs vid universitet och högskolor. Mer information om Martin Rinds Stiftelse.