Publicerad: 2014-12-01 15:51 | Uppdaterad: 2014-12-01 16:05

Fyra av tio kom in på högskolan

Inför höstterminen 2014 sökte 135 000 personer till högskolan för första gången. Av dessa blev 43 procent antagna till en utbildning. Det innebär att andelen antagna fortsätter att minska. Störst konkurrens om platserna var det på utbildningarna till psykolog, veterinär och läkare. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och SCB.

– Trenden från de senaste åren fortsätter och konkurrensen om högskoleplatser har ökat något mer om man jämför med förra hösten. Det är fortsatt rekordmånga sökande men en mindre andel av nya sökande kommer in, säger Staffan Nilsson, utredare på UKÄ.

Mellan åren 2000 och 2011 har andelen personer som blivit antagna varierat men alltid legat över 50 procent. År 2001 var siffran så hög som 57 procent. De tre senaste åren har dock andelen antagna minskat kraftigt och är nu nere på 43 procent.

Söktrycket, det vill säga antalet behöriga förstahandssökande per antagen, skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Bland yrkesexamensprogrammen var det svårast att komma in på psykologutbildningen, 9,7 behöriga förstahandssökande per antagen. Därefter följer veterinär (7,1), läkare (6,6) samt jurist och fysioterapeut med söktryck på 5,6.

Ingenjörsprogrammen är fortsatt populära. Under de senaste fem åren har antalet behöriga förstahandssökande till civilingenjörsutbildningen ökat från 9 300 till 11 600. Civilingenjörsutbildningen har flest sökande bland alla yrkesexamensprogram.

Även högskoleingenjörsutbildningen har under samma period ökat med närmare 1 000 behöriga förstahandssökande. Inför hösten 2014 sökte 5 400 personer.

Sjuksköterske- och juristprogrammen lockar också många sökande, 8 600 respektive 7 200. Lärarutbildningen består sedan 2011 av: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Antalet behöriga förstahandssökande till alla dessa fyra lärarutbildningar var 16 400, en ökning med 2 000 jämfört med höstterminen 2013.

► Läs hela rapporten om sökande och antagna höstterminen 2014