Publicerad: 2019-11-15 13:01 | Uppdaterad: 2019-11-27 15:11

Fyfa: uppdatering av gemensamma mappar G:

Den 21 november flyttar IT-avdelningen institutionen för fysiologi och farmakologis gemensamma mappar (G:) till en ny server. Alla befintliga dokument på G: flyttas med och även mappstrukturen förblir densamma. Datorer på labbnätverket kommer inte kunna komma åt G:.

Uppdatering 27 november 2019: Det har uppstått några problem för Windows-datorer i och med uppdateringen. Problemen ska vara lösta nu, men du måste starta om din dator för att den automatiskt ska ansluta sig till den nya servern.

Om du fortsatt upplever problem trots att du har startat om datorn kan du kontakta it-support@ki.se.

Den 21 november mellan kl. 19:00 och 22:00 kommer servern inte vara tillgänglig. Hur ändringen påverkar dig beror det på vilket nätverk du är ansluten till:

  • Fast anslutning, KI-Staff med migrerad dator (styrd av IT-avdelningen) samt VPN
  1. PC: Starta om din dator 22 november. Du kommer åt den nya servern med mapparna på G: automatiskt.
  2. Mac: Starta om datorn och anslut som tidigare.

Beställning av mapp på L:

För att beställa en mapp på L:, mejla följande uppgifter till it-support@ki.se:

  • Namnet som mappen ska ha
  • Person som äger mappen, för- och efternamn samt KI ID (godkänner vilka som ska ha behörighet till mappen framöver)
  • Vilka användare som ska ha åtkomst till mappen, för- och efternamn samt KI ID

Denna förändring har gjorts för övriga institutioner i Biomedicum redan tidigare i år; syftet är att skydda dina forskningsdata.