Publicerad: 2022-12-14 09:13 | Uppdaterad: 2022-12-14 09:18

FyFa-forskare tilldelas KI fakultetsfinansierat konsolideringsbidrag 2022

Till vänster en profilbild på Volker Volker Lauschke och till höger en bild på Karolinska Institutets logotyp
Volker Lauschke, docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Foto: Photo on the left: Jannis Politidis. Photo on the right: Amina Manzoor

Docent Volker Lauschke vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) tilldelas ett konsolideringsbidrag på upp till 1,2 miljoner kronor per år under fem år.

Bidraget är en fakultetsfinansierad karriärtjänst inom medicinsk vetenskap, som utlyses och finansieras av fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet (KI). Volker Lauschke får upp till 1,2 miljoner SEK per år under fem år. Bidraget kan användas för egen lön, upp till 50 procent av bidraget får användas för forskningsrelaterade kostnader.

Pågående projekt

Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NASH) är en mycket vanlig leversjukdom som drabbar upp till 2–6 procent av befolkningen i allmänhet och 15–40 procent av personer med övervikt världen över. NASH orsakas av en ansamling lipider i levern, vilket leder till inflammation och leverskador. Tyvärr finns det för närvarande ingen godkänd behandling för NASH och alla läkemedel som direkt riktar sig mot levern har hittills misslyckats i kliniska prövningar.

"Med tanke på den starka kopplingen till övervikt kommer vi att utvärdera hur signaler som produceras av fettet kan påverka NASH i levern. För dessa experiment skapas biokonstruerade 3D-vävnadsmodeller av lever-, bukspottkörtel-, muskel- och fettvävnad med hjälp av prover från NASH patienter och kontroller. När friska- eller sjukdomssignaler har identifierats kommer vi att använda dessa 3D-vävnader för att undersöka tusentals föreningar/ämnen med avsikt att identifiera läkemedel som blockerar de dåliga signalerna. Genom att rikta in sig på fettet snarare än levern för att behandla NASH använder detta projekt en ny strategi, försummad av nuvarande läkemedelsutvecklingsprogram, med förhoppningen att kunna utveckla ett läkemedel för detta försvagande tillstånd”, säger Volker Lauschke.

Bidra till läkemedelsutvecklingen

"Vi tror att fenotypisk screening i organotypiska patientbaserade odlingsmodeller kan ge viktig information kopplat till läkemedelsutvecklingen för leversjukdomen NASH. Eftersom det för närvarande inte finns några godkända läkemedel för NASH på marknaden, syftar detta projekt till att underlätta identifieringen av en säker och effektiv behandling för >200 miljoner patienter som lever med NASH världen över."

Samarbeten

"Projektet är en tvärvetenskaplig satsning som involverar experter inom cellbiologi, vävnadsteknik, molekylär metabolism, mikrofluidik och fenotypisk screening. I detta sammanhang är våra pågående samarbeten med professor Wouter van der Wingart från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Matthias Schwab från Bosch Institute of Clinical Pharmacology av största vikt.”