Publicerad: 2022-08-29 10:27 | Uppdaterad: 2022-09-28 16:21

Fullspäckat program om kontinuerligt lärande - anmäl dig till Utbildningskongressen 28-29 september

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.

Under två dagar i september sätter vi fullt fokus på kontinuerligt lärande, både för individ och organisation, när KI:s utbildningskongress arrangeras. Hela programmet finns nu publicerat, med huvudtalare och en rad workshops inom olika teman. Är du involverad i utbildningsfrågor - registrera dig nu!

Interior image showing the stairs in building Neo.
NEO, KI. Foto: Erik Flyg.

Dag 1 är fokus på vad kontinuerligt lärande är utifrån olika perspektiv. Vi välkomnar Anu Kajamaa, professor i kontinuerligt lärande vid Oulu universitet, och Jessica Löwenheim, "Vertical Transformative Life & Leadership Coach" och organisationskonsult, som huvudtalare.

Du får också ta del av presentationer inom pedagogisk forskning och projekt. 

Under dag 2 blir det mer konkret med diskussioner och utbyten i workshops kring hur du kan arbeta med kontinuerligt lärande i praktiken och få det att funka. 

Program 28-29 september

Här hittar du hela programmet med huvudtalare och workshops (engelsk sida).

  • Kongressen är på engelska med svenska inslag.
  • På kvällen finns möjlighet att fortsätta diskussionerna vid en gemensam middag.

Registrering

Registrera dig till KI:s utbildningskongress 2022

"Early bird"-pris gäller till och med 29 augusti.

Lokal

Plats för utbildningskongressen är campus Flemingsberg och NEO.

Educational congress 2022.
Foto: Getty Images.

Utbildningskongressen

► Utbildningskongressen ordnas vartannat år för alla involverade i frågor som rör utbildning på KI.

► Syftet är att främja samarbete över campus och klinik, och mellan discipliner och yrken, genom att visa upp god praxis, främja utbildningskvalitet och diskutera utveckling och trender inom medicinsk utbildning.

► Nytt för i år är att kommittén för forskarutbildning är med och finansierar, tillsammans med kommittén för utbildning.

Kontakt

Teresa Sörö Pedagogisk utvecklare