Publicerad: 2015-12-08 14:05 | Uppdaterad: 2015-12-16 15:57

Fullsatt på Nobelföreläsningen

Aula kö

Årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin fick ett mycket varmt mottagande av publiken vid Nobelföreläsningen på Karolinska Institutet, den 7 december. Deras upptäckter har räddat miljoner människor från dödliga och invalidiserande parasitsjukdomar.

Många ville se 2015 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin – Satoshi Ōmura, William Campbell och Youyou Tu – ­föreläsa på KI. De som ville ha en plats långt fram i kön väntade i flera timmar i strålande decembersol utanför Karolinska Institutets aula.

Anders HamstenEfter rektor Anders Hamstens välkomsthälsning fick den fullsatta aulan en introduktion till årets pristagare av professor Jan Andersson, ledamot i Nobelkommittén. Han konstaterade att en rad Nobelpris genom åren delats ut för viktiga upptäckter om infektionssjukdomar, men att årets pris är det första som belönar behandlingar av parasitsjukdomar. Satoshi Ōmura och William Campbell får priset för upptäckten av avermectin (senare modifierat till ivermectin) som används mot parasitmask. Youyou Tu belönas för sin upptäckt av malarialäkemedlet artemisinin.

Ōmuras prov enda källan

Först av föreläsarna var professor Satoshi Ōmura som berättade om sin forskning med att odla och karaktärisera tidigare okända bakteriestammar i jakt på arter med intressanta bioaktiva egenskaper. Upptäckter vid hans arbetsplats Kitasato Institute har lett till ett stort antal nya läkemedel. Viktigast av dem är utan tvivel avermectin/ivermectin, som utvecklades av Merck, ur bakterier som Ōmura levererat.

– Trots decenniers letande i hela världen har bakterien aldrig upptäckts någon mer gång, sa Satoshi Ōmura. Vårt prov är den enda källan till all industriell produktion av avermectin.

Behandling med avermectin/ivermectin har räddat många miljoner människor från att drabbas av flodblindhet och elefantiasis. Men Ōmura, född 1935, nöjer sig inte med det.

– Jag vill fortsätta söka efter fler ämnen som kan leda till bättre hälsa och socioekonomi i samhällen över hela världen, och uppmuntra nya generationer forskare att göra detsamma, sa han.

Satoshi Ōmura Bisarr men enkel princip

Efter Ōmuras föreläsning tog professor William Campbell vid. Det var också så det gick till i deras forskningssamarbete, där Ōmura skickade ett stort antal bakteriestammar till Campbell på Merck i USA för vidare utvärdering.

För den som lärt sig att vetenskap bygger på precision och noggrannhet kan den metod som användes vid Merck låta suspekt, konstaterade Campbell roat.

– Principen för våra försök var bisarr men enkel: Man behandlar var och en av en lång rad infekterade möss med en okänd mängd av en okänd substans – som kanske egentligen inte finns. Sedan kollar man om behandlingen gett resultat.

Jo, även så kan noggrann forskning se ut, betonade Campbell. I maj 1975 gav metoden utdelning: en mus blev helt frisk, vilket ledde till upptäckten av avermectin.

Så småningom kom Campbell också till Japan och fick träffa sin kollega Satoshi Ōmura. Som bevis visade han publiken i Aula Medica en privat bild från 1990 på den då 55-årige Ōmura.

– Ni ser, han har inte förändrats det minsta! kommenterade Campbell.

William C. CampbellCampbell föreläste med humor som lockade till många skratt, men också med stort allvar. Han berättade att ivermectin först utvecklades för veterinärmedicin, men att Merck snart förstod att det skulle kunna användas även för människor. Försök visade att både flodblindhet och elefantiasis kunde förhindras. Då sjukdomarna huvudsakligen finns i fattiga länder som inte skulle ha råd att köpa medicinen beslutade Merck att istället skänka läkemedlet till alla behövande.

Ingick i hemligt militärt projekt

Sista talare var professor Youyou Tu, översatt från mandarin till engelska på storbildsskärm, som berättade om upptäckten av artemisinin i Kina i början av 1970-talet – en spännande historia som länge var okänd i västvärlden. Tu ingick i det hemliga militära forskningsprojektet ”523”, där hennes uppdrag var att med modern medicin försöka utveckla malarialäkemedel ur traditionell läkekonst.

– Traditionell kinesisk medicin är utan tvivel en stor resurs, men vi behöver tänka till för att utforska och förbättra den, deklarerade Tu, som själv är skolad i både modern och traditionell medicin.

Efter ett omfattande detektivarbete hade Tu samlat in 2000 traditionella recept, varav ett mycket stort antal utvärderades med moderna metoder. Det stora genombrottet kom i oktober 1971 när försök med malörtsextrakt visade sig mycket effektivt på möss. Sedan dröjde det mindre än ett år innan försök gjordes på människa.

– För att snabbt komma till kliniska försök utan att äventyra patienternas säkerhet testade vi forskare först extraktet på oss själva, berättade Tu lugnt.

Youyou TuFramgångarna ledde fram till upptäckten av ämnet artemisinin, som räddat miljoner människor från malaria. Sedan år 2000 har antalet döda i sjukdomen halverats.

Youyou Tu varnade dock för den tilltagande resistensen mot medlet och inskärpte vikten av att all malariavård följer de globala rekommendationer som tagits fram för att motverka de resistenta parasiternas utbredning.

I sitt tal hann Tu med att referera till ikoner i västerländsk kultur och vetenskap, som Shakespeare och Pasteur. Som avslutningsord valde hon den kinesiske poeten Wang Zhihuans (688–742 e Kr) kända dikt om storktornet. I engelsk översättning lyder den:

The sun along the mountain bows,
The Yellow River seawards flows.
You will enjoy a grander sight,
By climbing to a greater height.

Nobelpristagare medicin 2015

Text: Anders Nilsson

Foto: Erik Cronberg

Lyssna på Nobelföreläsningarna i efterhand

Satoshi Ōmura - Nobel Lecture: A splendid gift from the Earth: The origins & impact of Avermectin:

William C. Campbell - Nobel Lecture: Ivermectin: A reflection on simplicity:

YouYou Tu: Discovery of Artemisinin - A gift from Traditional Chinese Medicine to the World: