Publicerad: 2020-04-03 18:37 | Uppdaterad: 2020-04-03 18:37

Frontiers Research Topic Covid-19

Open access förlaget Frontiers har idag startat ett forum för forskning om Covid-19 med fokus på molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder. Frontiers in Toxicology medverkar i detta forum med prof. Bengt Fadeel vid IMM som en av de ansvariga redaktörerna. Syftet är att samla den senaste kunskapen om Covid-19 för att på sikt bidra till snabbare diagnoser samt preventiva och terapeutiska åtgärder.

Länk till COVID-19: Molecular Mechanisms, Translational Approaches and Therapeutics

 

Kontakt

Bengt Fadeel

Professor