Publicerad: 2008-06-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Frisörers farliga färgämnen

AFA Försäkring har beviljat 3 000 000 kr till yrkeshygieniker Marie-Louise Lind vid Institutionen för medicin, Solna för att studera hudexponering för hårfärgämnen hos frisörer.

Resultatet ska leda till förebyggande åtgärder som ska minska risken för kontaktallergiska handeksem och andra skadliga effekter av hårfärgämnen.

I studien kommer man att detaljstudera arbetstekniken för hårfärgning och i vilka arbetsmoment hudexponering sker och i vilken utsträckning rätt användande av skyddshandskar kan skydda mot farlig exponering. Man ska vidare undersöka vilket handskmaterial som ger bäst skydd samt hur länge hårfärg kan frigöras från färgat hår.

För mer information, kontakta: