Publicerad: 2014-06-11 18:45 | Uppdaterad: 2014-06-24 12:51

Frisörer utsätts för cancerframkallande ämnen

I en nyligen publicerad studie mättes halten aromatiska aminer i blodet hos 295 frisörer, 32 hårfärgkonsumenter och 60 kontrollpersoner. Resultaten talar för att frisörer utsätts för orto-toluidin och meta-toluidin. Ämnena är förbjudna i kosmetika i EU på grund av att de är cancerframkallande respektive misstänkt cancerframkallande. Halten ökade med antalet behandlingar per vecka med hårfärg och hårpermanent. Studien leddes av forskare vid Lunds universitet och gjordes i samarbete med forskare vid IMM (Anders Boman, Karin Broberg, Carola Lidén, Marie-Louise Lind och Birgitta Meding).

Publikation

Exposure of hairdressers to ortho- and meta-toluidine in hair dyes.
Johansson G, Jönsson B, Axmon A, Lindh C, Lind M, Gustavsson M, et al
Occup Environ Med 2015 Jan;72(1):57-63

Pressmeddelande från Lunds universitet

Kontaktperson

Professor Carola Lidén, IMM

IMMs enhet för Arbets- och miljödermatologi