Publicerad: 2022-10-12 13:54 | Uppdaterad: 2022-10-12 14:35

Friskvård vid institutionen och universitetstandvården

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för det fysiska välbefinnandet, men även för den psykosociala hälsan. På friskvårdens sida finns många samlade tips och råd för att upprätthålla en daglig rutin med fysisk aktivitet.

Till exempel är det viktigt med mikropauser i arbetsvardagen. Ett stöd för detta är till exempel ”Pausit” som kan laddas ned från friskvårdens sida. Programmet ger möjlighet för individanpassning både vad gäller övningar, tidpunkten och hur många gånger per dag man vill ha sin mikropaus. Övningarna är anpassade för att man ska kunna utföra dom framför datorn.

Ett annat tips på mikropaus från våra friskvården är att ta hissen till bottenvåningen och gå upp för alla trappor. Det tar ca 3 minuter och höjer både puls och andning.

Institutionens hälsoambassadörer

För mer tips och råd kontakta någon av institutionens hälsoambassadörer:

Eva Segelöv

Avdelningsadministratör
08-524 883 22

Veronica Vegvari

Tandsköterska

Yvonne Larsson

Tandtekniker

Peter Eriksson

IT-specialist