Publicerad: 2021-09-27 13:32 | Uppdaterad: 2021-09-27 13:32

Friska forskningspersoner sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (IQOS)

Man holds e-cigarettes in his hand.
Foto: iStock

Vi söker kvinnor och män mellan 18-40 år för studera eventuell lungpåverkan efter kortvarig användning av upphettade tobaksprodukter (IQOS).

Studien genomförs på Karolinska institutet i Danderyds sjukhus lokaler.

Deltagande i studien innebär två besök där beräknad tid är 3 timmar per tillfälle med cirka en veckas mellanrum.

Vid det ena tillfället kommer du röka en uppvärmd tobaksprodukt och vid det andra tillfället endast vara kontroll dvs inte röka utan endast göra testerna. Blodprover kommer att tas innan varje tillfälle vid ankomst. Vi mäter förekomsten av skadliga ämnen i utandningsluften upprepat under bägge tillfällena . Undersökningen av utandningsluft innebär inget obehag för dig som forskningsperson.

Vem söker vi?

  • Män och kvinnor i åldrar 18-40 år.
  • BMI under 30.
  • Sällananvändare av cigaretter (”feströkare”, max 10 cigaretter per månad) eller snus (max 10 snuspåsar per månad).
  • Du ska vara frisk, dvs ej använda mediciner regelbundet eller ha någon luftvägssjukdom. Du skall ej vara gravid.


Ekonomisk ersättning utgår med 1000 kr.

Är du intresserad?

Kontaktperson och frågor

Georgy Melnikov

Läkare

Kontakt

Magnus Lundbäck Anknuten till Forskning