Publicerad: 2020-09-11 14:00 | Uppdaterad: 2020-09-11 14:00

Friska forskningspersoner sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (IQOS)

Syfte: Studera hur vaping av uppvärmda tobaksprodukter, IQOS, (Heated tobacco products) påverkar blodkärl och blodproppsbildning samt kärlinflammation.

Vem kan vara med i studien?

  • Män och kvinnor i åldrar 18-40 år.
  • BMI under 30.
  • Sällananvändare av cigaretter (”feströkare”, max 10 cigaretter per månad) eller snus (max 10 snuspåsar per månad).
  • Du ska vara frisk, dvs ej använda mediciner regelbundet eller ha någon luftvägssjukdom.
  • Ej vara gravid.

Vart kommer studien genomföras:

Kliniskt forskningscentrum Norr, Danderyds sjukhus.

När genomförs studien:

Studien kommer genomföras under November och December 2020 på vardagar.

Såhär går studien till:

Vid två tillfällen kommer du att ”röka” IQOS-cigarett. Vid ena tillfället med tobaksprodukt och vid det andra tillfället på låtsas (“Sham-röka”). Blodprover kommer att tas före och sedan vid två tillfällen efteråt. Vi mäter blodkärlens styvhet med pulsvågsmätare och blodcirkulationen i de minsta blodkärlen kommer också att mätas. Dessa undersökningar innebär inget obehag för dig som forskningsperson. Tidsåtgång ca 5-6 timmar vid två tillfällen med minst 1 veckas mellanrum.

Ekonomisk ersättning 1000 kr.

För mer information

Kontakta någon av oss på Kliniskt Forskningscentrum Norr (KFC Norr), Danderyds sjukhus:

Kontaktuppgifter

Gustaf Lyytinen
leg. läk.
Tel: 076-0249172
gustaf.lyytinen@sll.se

Magnus Lundbäck
leg. Läk.
Tel: 070-2433072
magnus.lundback@sll.se

Erik Anesäter
leg. läk.
Tel: 0702911023
erik.anesater@sll.se

Contact