Publicerad: 2011-10-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Friends of KI möjliggör stipendium för studier vid Karolinska Institutet

[NYHET 2011-10-27] Karolinska Institutets amerikanska vänförening Friends of KI donerar medel till ett stipendium som ska täcka en hel mastersutbildning på ett eller två år för en amerikansk student.

Donationen är den första som inkommit till Karolinska Institutet sedan studieavgiftsreformen infördes den 1 juli i år. Reformen innebär att utländska studenter utanför EU/EES och Schweiz måste betala studieavgifter i Sverige för utbildning på grund- och avancerad nivå.

- Det här är en fin och viktig donation, och vi hoppas att detta är början på en utveckling där fler internationella studenter får möjlighet att studera vid KI med hjälp av stipendier, säger Mikael Horal, chef för Development Office vid Karolinska Institutet.

Stipendiet är öppet för ansökan för studenter från USA och gäller mastersprogram med start hösten 2012.

Friends of KI är en amerikansk organisation som aktivt stöttar Karolinska Institutets fundraising i USA. Det är en icke-vinstdrivande organisation som åtnjuter i enlighet med amerikanska skatteregler skattebefrielse. Ordförande i Friends of KI är Barbro Osher, generalkonsul i San Francisco.

För frågor, kontakta