Publicerad: 2023-06-26 13:00 | Uppdaterad: 2023-06-27 08:48

Fredrik Pleijel tilldelas Lennart Nilsson Award 2023

Fredrik Pleijel, forskare i marinbiologi på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att avbilda och synliggöra skönheten i det marina livet. "Jag är bara en fotograf som råkat bli fascinerad av djuren i havet," säger Fredrik Pleijel.

Fredrik Pleijel
Fredrik Pleijel. Foto: John Wingborg, Göteborgs universitet

Fredrik Pleijel forskar om havsborstmaskars släktskapsförhållanden och ryggradslösa djurs taxonomi. Han har under många år utvecklat och förfinat teknik och metoder för att med kamerans hjälp fånga skönheten hos havsborstmaskar och andra marina organismer. Dessa oansenliga djur upplevs av många som fula eller rentav äckliga, men Pleijels djupa artkunskap bidrar i kombination med hans bilder till att väcka nyfikenhet och intresse för dessa viktiga organismer.

Priskommitténs motivering:

Fredrik Pleijel tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin vetenskapliga fotografering av ömtåliga marina djur. I Lennart Nilssons anda gör han det osynliga livet för marina ryggradslösa djur inte bara synligt utan också estetiskt och fascinerande. Hans bilder är ett viktigt bidrag till taxonomi av organismer i marina sediment. Genom sina bilder når han långt utanför den akademiska världen genom att skildra det marina livets skönhet och stimulera vår fascination för biologisk mångfald.

Pressmeddelande

Fotografi av Bonellia viridis Bonellia viridis (svenskt namn saknas) är en egenartad mask och det är först på senare år som man förstått att de är modifierade havsborstmaskar. På bilden syns en hona, cirka 50 cm lång i utsträckt skick.
Bonellia viridis (svenskt namn saknas) är en egenartad mask och det är först på senare år som man förstått att de är modifierade havsborstmaskar. På bilden syns en hona, cirka 50 cm lång i utsträckt skick. Hanen är mikroskopisk och lever som en parasit inuti honan. Foto: Fredrik Pleijel
Noctiluca scintillans (svenskt namn mareld) är en encelllig alg som hör till gruppen dinoflagellater. När algen blommar, vanligen under sensommaren, färgas ytvattnet med en karaktäristisk brun-rosa färg och efter solnedgången kan man se havet lysa.
Noctiluca scintillans (svenskt namn mareld) är en encelllig alg som hör till gruppen dinoflagellater. När algen blommar, vanligen under sensommaren, färgas ytvattnet med en karaktäristisk brun-rosa färg och efter solnedgången kan man se havet lysa. Ljuspulserna framkallas av en enzymreaktion som utlöses när algerna blir störda. Algen på fotot är cirka 1 mm i diameter. Foto: Fredrik Pleijel
Elysia viridis (svenskt namn blåprickig solbadare) är en skallös snäcka som lever på grönalger och extraherar algens kloroplaster (där fotosyntesen äger rum).
Elysia viridis (blåprickig solbadare) är en skallös snäcka som lever på grönalger och extraherar algens kloroplaster (där fotosyntesen äger rum). Dessa stulna kloroplaster kallas för kleptoplastider och fortsätter att fotosyntetisera till gagn för snäckan. Djuret på bilden är cirka 2 cm lång. Foto: Fredrik Pleijel
Eupolymnia nebulosa (svenskt namn saknas) är en rörbyggande havsborstmask och hör till gruppen spagettimaskar med syfte på tentakelkronan de har i framänden. Djuret på bilden är cirka 3 centimeter långt och har tagits ut ur sitt rör.
Eupolymnia nebulosa (svenskt namn saknas) är en rörbyggande havsborstmask och hör till gruppen spagettimaskar med syfte på tentakelkronan de har i framänden. Djuret på bilden är cirka 3 centimeter långt och har tagits ut ur sitt rör. Foto: Fredrik Pleijel

Stiftelsen Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.