Publicerad: 2023-12-07 15:50 | Uppdaterad: 2023-12-07 15:51

Francois Lallemend ny professor vid institutionen för neurovetenskap

Foto: Saida Hadjab

Stort grattis till Francois Lallemend, som från den 1 december 2023 utsetts till professor i neurobiologi för sensoriska system vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Francois Lallemend avslutade sin masterexamen i biologi vid fakulteten för vetenskap, University of Liege, Belgien, där han fortsatte med en doktorsexamen vid medicinska fakulteten inom centrum för cellulär och molekylär neurovetenskap vid samma universitet. Hans doktorsavhandling fokuserade på att undersöka nya överlevnadsvägar in vitro för att utveckla nya strategier för att förbättra överlevnaden av auditiva neuroner under stressförhållanden.

Efter sin doktorsexamen flyttade han till Stockholm för postdoktorala studier vid Karolinska Institutet, där han arbetade i Patrik Ernfors laboratorium vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Där övergick han till ett annat forskningsfokus, där han utforskade den molekylära och rumsliga regleringen av neurala kamcellers differentiering, vilket omfattar celler av sensorisk härkomst och melanocyter.

Efter att ha fått anställning som biträdande lektor och ett anslag från Vetenskapsrådet, etablerade han 2011 en egen forskargrupp vid avdelningen för molekylär neurobiologi vid institutionen för (MBB).

Aktuell forskning

En betydande del av nervsystemet ägnas åt integration och uppfattning av sensorisk information, vilket understryker vikten av sensoriska upplevelser i vårt dagliga liv. Typiskt sett är bearbetning av sensorisk information, en undermedveten och automatisk process som ger de inre och yttre sammanhang som är nödvändiga för oss att förstå världen och interagera med vår omgivning. Till exempel underlättar hörseln kommunikation med miljön, formar våra liv, medan vår känsla av rörelse (proprioception och balans) är avgörande för att kontrollera kroppsrörelse och hållning, vilket möjliggör interaktion med miljön.

Förmågan att uppfatta dessa känslor är beroende av specialiserade celltyper inom våra sensoriska system som överför specifika sensoriska egenskaper. Därför är det viktigt att reda ut det komplicerade fysiska substratet och förstå de molekylära mekanismer som styr perifer sensorisk perception för att förstå deras roll i hälsa och sjukdom.

– Vårt forskningsprogram fördjupar sig i molekyler, celltyper, kretsar och funktion för att öka vår förståelse för hur olika kvaliteter av sinnesförnimmelser kodas perifert och integreras centralt, vilket påverkar beteendet. Vi undersöker mekanismerna bakom förändrad sensorisk perception, som kan observeras under åldrande eller efter exponering för höga ljudnivåer, till exempel vid tinnitus, säger Francois Lallemend. Särskilt fokus ligger på att undersöka dessa processer på encellsnivå, som spänner över hela sinnesvägarna från periferin till hjärnan.

Ett långsiktigt mål är att skapa en omfattande kartläggning av sinnesbanorna och undersöka dem på både cellulär och molekylär nivå. Detta inkluderar att undersöka deras centrala integration och förstå hur miljöfaktorer och genetik påverkar dessa vägar.

– Vi strävar efter att genomföra jämförande analyser på människor för att få insikter om hur man kan förbättra sensoriska funktioner. Dessutom kommer denna forskning att bidra till vår förståelse av hur förändringar i sensoriska vägar inte bara kan påverka sensoriska defekter utan också försämra kognitiv funktion, säger Francois Lallemend.