Publicerad: 2022-11-08 16:25 | Uppdaterad: 2022-11-09 10:13

Francesco Cosentino utsedd till Doctor Honoris Causa vid Victor Babeş-universitetet

Vid en ceremoni den 12 oktober tilldelades professor Francesco Cosentino vid institutionen för medicin Solna hederstiteln Doctor Honoris Causa vid Victor Babeș University of Medicine and Pharmacy i Rumänien.

Bilden visar när professor Francesco Cosentino tar emot sin utmärkelse vid en ceremoni på universitetet.
Professor Francesco Cosentino tar emot utmärkelsen vid ceremonin. Foto: Razvan Ionasiu-Rebreanu.

Francesco Cosentino är professor i kardiologi vid institutionen för medicin i Solna, samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han tilldelades hederstiteln för sina bidrag till de framsteg som har gjorts inom medicin i allmänhet, och inom kardiologi och diabetologi i synnerhet.

- Professor Cosentino har lyckats åstadkomma en stor paradigmförändring inom farmakologisk behandling av patienter med typ 2-diabetes, säger professor Bogdan Timar, dekan vid medicinska fakulteten, i ett pressmeddelande.

Rektor för Victor Babeș-universitetet, professor Octavian Crețu, lyfte speciellt fram Francesco Cosentinos del i framtagandet av ESC-riktlinjerna för behandling av patienter med diabetes mellitus och hjärt- och kärlsjukdomar. Riktlinjerna omkullkastar konservativa tillvägagångssätt genom att förespråka användningen av nya glukossänkande medel (SGLT2-hämmare och GLP1-receptoragonister) som förstahandsläkemedel istället för metformin.

- Det är för närvarande känt att utöver den gynnsamma glukossänkande effekten förlänger dessa behandlingar patientens liv och minskar risken att utveckla tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom, säger professor Crețu i samma pressmeddelande.

Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Victor Babeș University of Medicine and Pharmacy den 12 oktober.