Publicerad: 2011-11-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Från provrör till patient på konferens om diabetes

[PRESSINBJUDAN 2011-11-07] Diabetes har blivit en global epidemi med över 360 miljoner drabbade personer världen över. Nu ska de senaste rönen inom diabetesforskningen diskuteras vid ett internationellt symposium på Karolinska Institutet. Journalister är välkomna!

Symposium on Molecular and Physiological Aspects of Diabetes Mellitus

  • Tid: Fredag den 18 november kl 9-16
  • Plats: Nobel Forum, Wallenbergsalen, Karolinska Institutet, Nobels väg 1, Solna

Diabetes räknas nu till en av de stora utmaningarna för den globala hälsan och under hösten har sjukdomen även diskuterats i FN:s generalförsamling. Där enades man om att arbeta vidare för att bekämpa utbredningen av denna sjukdom som påverkar nästan alla kroppens vävnader och organ. Diabetes är en komplex sjukdom som har flera olika orsaker och konferensen vid Karolinska Institutet täcker ett antal aspekter inom diabetesforskningen, från provrör till patient.

Åtta internationellt erkända diabetesforskare är inbjudna att tala, däribland Camillo Ricordi från University of Miami, USA. Han kommer att presentera framtidens möjligheter och alternativ till transplantation av insulinproducerande celler. Olika former av stamceller har undersökts och gett lovande resultat. Ett annat alternativ skulle kunna vara att använda patientens egna färdigutvecklade celler, till exempel leverceller. I laboratoriet programmeras sedan cellerna om för att bilda insulinproducerande celler att transplanteras in i kroppen igen. Ytterligare en inriktning är att stimulera reparation eller ombildning av insulinproducerande vävnad inne i kroppen.

Cynthia Kenyon, University of California, USA, kommer att beskriva den senaste tidens forskning om kopplingar mellan metabolism och livslängd samt utveckling av åldersrelaterade sjukdomar. Hon använder masken C. elegans som försöksmodell vilken är ett effektivt verktyg att studera mekanismer som påverkar livslängden även i högre organismer.

Människans centrala nervsystem reglerar kroppens energijämvikt genom att ta emot signaler från kroppen. Med hjälp av hjärnan anpassas sedan födointag och energianvändning. Jens C. Brüning, Max Planck Institute for Neurological Research, Tyskland, kommer att presentera genetiska studier av de nervkretsar som är involverade i denna kontroll och hur deras aktivitet styrs av hormoner som leptin och insulin.

För frågor, kontakta: