Publicerad: 2015-03-04 15:12 | Uppdaterad: 2015-04-16 09:15

Från bonddotter till adjungerad professor i multikulturell hälso- och sjukvårdsforskning

Solvig Ekblad

Solvig Ekblad har nyligen utsetts av rektor på Karolinska Institutet till adjungerad professor i multikulturell hälso- och sjukvårdsforskning. Stort grattis!