Publicerad: 2013-10-14 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-23 12:48

Framtidsprojektet KI Evolution drar igång

I dag drar Framtidsrådet igång KI Evolution, ett projekt som ska göra KI till ett bättre och mer modernt universitet enligt projektledarna. Idéerna om hur det ska gå till ska komma från de anställda och studenterna själva.

Projektet smygstartade tidigare under höstterminen när de nya studenterna anlände till campus, men den 14 oktober drar projektet igång på allvar. Genom att bland annat dela ut vykort är tanken att få in idéer till hur KI kan utvecklas. Under två veckor kommer alla på KI att få vykorten, som också kommer att finnas tillgängliga för studenterna på exempelvis bibliotek och matställen på campus.

– Alla idéer är välkomna, det kan vara allt från att starta mentorprogram eller diskutera karriärvägar till att köpa nya kaffemaskiner. Gemensamt för alla initiativ som vi vill lyfta fram är att de kommer från gräsrotsnivå och att de gäller områden där efterfrågan kanske inte täcks av KI:s resurser i dag, säger Christina Bäckman i Framtidsrådet.

Med en egen blogg och ett webbforum har KI Evolution också en plats där förslagen kan publiceras och diskuteras.

– Det är ett unikt projekt eftersom det gäller hela universitetet, tidigare har det bara funnits kanaler för enskilda frågor eller administrativa enheter, säger Adina Feldman i Framtidsrådet.

När en idé väl har tagit konkret form finns Framtidsrådet där för att stötta initiativtagarna eller se till att idén når fram till rätt personer.

– Vi har ingen möjlighet att finansiera det arbete som idéerna och diskussionerna på forumet mynnar ut i men vi bidrar gärna med vår erfarenhet av att driva liknande projekt, säger Adina Feldman.

Framtidsrådet är ett av KI:s rektorsråd med sex till åtta unga anställda i olika yrkeskategorier, och deras uppgift är att bidra med ett yngre perspektiv i strategiska frågor.

Läs mer om KI Evolution.

Text: Camilla Wernersson