Publicerad: 2024-05-15 14:30 | Uppdaterad: 2024-05-15 14:30

Framtidsfrågor och relationsbyggande i fokus när universitetsledningen besökte Dentmed

Universitetsledningen på besök hos Dentmed
Från vänster: GrundUtbildningsAnsvarige Karin Garming Legert, prorektor Martin Bergö, rektor Annika Östman Wernerson, prefekt Bodil Lund, tandvårdschef Patricia De Palma, biträdande prefekt Georgios Tsilingaridis, administrativ chef Åsa Diberius, universitetsdirektör Veronica Sundström och forskningsansvarige Georgios Belibasakis. Foto: Kicki Carlsson KI

Under våren har universitetsledningen besökt institutionerna med syfte att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Den 8 maj 2024 välkomnades de av vår ledningsgrupp.

bild som visar en kvinna som pratar till en powerpointpresentation
Foto: Kicki Carlsson KI

Bodil Lund presenterade områden som gör oss stolta: bland annat inom strategiskt ledningsarbete, utbildning, forskning och universitetstandvården.

människor kring ett bord pratar
Foto: Kicki Carlsson KI

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla

Vår verksamhet var i fokus, diskussionen var engagerad och framåtriktad med fokus på hur vi ska jobba framåt för bland annat stärkt dialog och samarbete. 

människor i dialog
Foto: Kicki Carlsson KI

Vår verksamhetsplan återspeglar samtliga av KI:s nio strategiska fokusområden.