Publicerad: 2022-10-11 13:22 | Uppdaterad: 2024-04-05 13:24

Framsteg i utvecklingen av regenerativa stommar

Molly M Stevens är professor i biomaterial och regenerativa sjukdomar vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Genom att förena djupa kunskaper inom materialvetenskap och biologi utvecklar hennes forskning nya tekniker för att reparera kroppen.

Professor Molly M Stevens. Foto: Privat

Molly Stevens forskning fokuserar på design och utveckling av biologiskt inspirerade material som kan användas för regenerativ medicin, vävnadsrekonstruktion och biosensorer.

– Mitt mål är att förändra hur vi använder materialbaserade behandlingar i regenerativ medicin, och att förbättra etablerade tekniker för att ge patienter bättre vård, säger hon. Mitt forskningsprogram har gjort spännande framsteg i utvecklingen av regenerativa stommar, som används för odling av vävnad för ben, blodkärl, nervsystem och hjärta.

Stevens forskargrupp, bestående av biotekniker, kemister, biologer, materialvetare och kirurger, har lyckats utveckla material för regenerering av ben samt andra material som kan återskapa en del av den naturliga komplexiteten i till exempel hjärt- och kärlvävnad.

Nanobaserade tekniker

Hennes grupp utvecklar och använder också nanobaserade tekniker för att transportera läkemedel och signaler till vävnaden.

Ett annat intresseområde är hur celler interagerar med materials ytor. Den kunskapen kan användas för att styra cellernas beteende, och i utvecklingen av material för olika skräddarsydda användningsområden.

Stevens använder också nya tekniker för att studera hur främmande material påverkar celler. Hennes grupp rapporterade nyligen att de funnit kristalliserade och mineraliserade partiklar, fibrer och kompakta material i förkalkade vävnader från aorta, genom att använda en ny form av elektronmikroskopi.

– Sådana resultat kan leda till ett paradigmskifte i hur vi ser på sjukdomens orsaker och möjliga behandlingar, avslutar Stevens.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften Från Cell till Samhälle 2015 (delvis uppdaterad 2022). 

Se en film