Publicerad: 2012-12-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Framstående Alzheimerforskare möts i Saltsjöbaden

[PRESSINBJUDAN 2012-12-03] I slutet av veckan möts flera av världens ledande Alzheimerforskare i symposiet Updating Alzheimer's disease diagnosis - implications for prevention and treatment. Symposiet äger rum i Saltsjöbaden utanför Stockholm och är indelat i tre block: diagnostik, prevention och behandling av Alzheimers sjukdom. Journalister är välkomna att bevaka symposiet och intervjua forskarna.

Alzheimers sjukdom är den klart vanligaste demenssjukdomen och en av framtidens stora utmaningar. Sjukdomen pågår under många år och skapar stort mänskligt lidande. De samhällsekonomiska kostnaderna för demenssjukdomar är betydande och ökar stadigt i takt med att befolkningarna åldras. FN-organet WHO beräknar att närmare 36 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Antalet väntas ha fördubblats år 2050 - om inget botemedel har utvecklats före dess.

Immunoterapi - försök med att utveckla antikroppar mot betaamyloid - är kanske det hetaste spåret inom Alzheimerforskningen men det finns även andra strategier för att ta fram nya läkemedel mot sjukdomen. Symposiet i Saltsjöbaden sammanfattar läget inom detta forskningsfält och presenterar även intressanta resultat från nya läkemedelsstudier.

Forskningen om diagnostik av Alzheimers sjukdom har gjort stora framsteg. Nya metoder att avbilda hjärnan och att analysera biomarkörer i ryggmärgsvätska ökar förhoppningarna om att kunna upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Symposiet kommer att ta upp i vilken utsträckning dessa tekniker kan implementeras i den kliniska verksamheten. En annan fråga är hur diagnostiken kan utvecklas så att alzheimer upptäcks redan innan symptomen uppträder.

Prevention är ett tredje centralt forskningsområde. Symposiet kommer att ta upp betydelsen av risk- och friskfaktorer och ställer sig frågan: går det att förebygga Alzheimers sjukdom? Svaret kommer delvis att ges av de interventionsstudier som pågår.

Några av deltagarna i symposiet är professorerna Bruno Dubois och John Morris som har lett arbetet med att utveckla nya diagnoskriterier för demenssjukdom. Professor Philip Sheltens som har gjort stora insatser inom fältet hjärnavbildning. Professor John Hardy - står bakom banbrytande forskning om betaamyloid.

Presskonferens arrangeras den 7 december,ca kl 12:45 -13:15

  • Hur tidigt kan vi diagnostisera Alzheimers sjukdom? Hjälper biomarkörer och hjärnavbildning?
  • Är det möjligt att förebygga demens? Nya multidomäninterventioner.
  • Nya resultat från vaccinationsstudier. Nya behandlingsstrategier.

Updating Alzheimer's disease diagnosis - Implications for prevention and treatment

  • Datum: Torsdag den 6 och fredag den 7 december 2012
  • Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm

Arrangörer: Karolinska Institutets Alzheimercentrum och Aging Research Center med stöd av Kungliga Vetenskapsakademien och tidskriften Journal of Internal Medicine (JIM).

Frågor om symposiet besvaras av: