Publicerad: 2014-06-18 11:01 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:30

Framme på KI – efter 2000 mil på motorcykel

Efter tre månader och 20 000 km på motorcykel har nu forskarna och kirurgerna Mikael Hartman och Philip Iau nått sin slutdestination Karolinska Institutet. På onsdagen den 18 juni möttes de vid ankomsten efter resan från Singapore, genom 17 länder, som de gjort för att öka medvetenheten om bröstcancer.

I mars klev Mikael Hartman och Philip Iau på sina motorcyklar vid National University of Singapore där de arbetar som forskare och kirurger. Genom att resa från Singapore till Karolinska Institutet – genom 17 länder – och på vägen lyssna på patienter och vårdgivare, ville de öka medvetenheten om bröstcancer, speciellt i länder i Asien.

Nu, 20 000 kilometer senare, är de framme. På onsdagen berättade Mikael Hartman och Philip Iau om sin färd vid ett seminarium efter ankomsten till Karolinska Institutet.

Bland intrycken från resan finns insikten att världen på det stora hela är ganska lik och att människor generellt sett är vänliga, berättar Mikael Hartman. När det gäller bröstcancer konstaterar han att de medicinska problemen är likartade i de asiatiska länder de besökt.

– Det finns sjukvård att få, men kvinnorna kommer generellt för sent till läkaren, säger han.

Ett av syftena med resan var att ta reda på vad detta beror på, för att kunna skapa bättre informationsmaterial om bröstcancer.

– Om vi kan förstå varför kvinnorna går sent till läkaren – om det handlar om rädsla, religiös bakgrund, socialt beteende eller något annat – kan det vara lättare att ändra det beteendet än att ta fram ett nytt läkemedel eller identifiera en ny gen. Jag hoppas att resan ska bli en katalysator för flera beteenderelaterade forskningsprojekt runt om i Asien, säger Mikael Hartman.

Detta arbete har redan startat i samarbete med universitetet i Köpenhamn.

KI Nyheter pratade med Mikael Hartman och Philip Iau i början av resan, när de befann sig i Thailand. Läs artikeln.

Text: Sara Nilsson