Publicerad: 2015-09-24 18:10 | Uppdaterad: 2016-04-14 07:26

Framliden hedersdoktor vid KI uppmärksammas under kongress

I dagarna är det 50 år sedan den framlidne professorn Per-Ingvar Brånemark opererade den första patienten med tandimplantat – något som denna vecka uppmärksammas under den årliga kongressen arrangerad av EAO (European Association for Osseointegration).Per-Ingvar Brånemark.

Den metod som professor Brånemark var med och införde, där implantat av titanmetall förenas med den levande benvävnaden, kom att benämnas ”osseointegration”. Beräkningar visar att det numera årligen installeras omkring 20 miljoner tandimplantat över hela världen, vilket leder till bättre tuggfunktion och ökad livskvalitet för miljontals patienter.

Professor Brånemark, som gick bort i december 2014, var hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Han kommer att hyllas för sina insatser i ett särskilt minnessymposium söndag den 27 september i Aula Medica på KI Campus i Solna.

Om kongressen

EAO:s kongress äger rum vid Stockholmsmässan i Älvsjö och beräknas locka 2 500 deltagare från 72 länder. Professor Björn Klinge, verksam vid både KI och Malmö högskola, är president för EAO 2014-2016. Tillsammans med professor Ann Wennerberg, från Odontologiska fakulteten i Malmö, leder han den vetenskapliga kommitté som ansvarar för programmet under konferensen.

Flera medarbetare från Institutionen för odontologi på Karolinska Institutet medverkar som föreläsare, eller med forskningsrapporter. I några av föreläsningarna, så kallade ”out-of-the-box sessions”, medverkar två välkända KI-profiler: Jonas Frisén och Urban Lendahl.