Publicerad: 2024-02-09 16:18 | Uppdaterad: 2024-02-09 16:18

Frågor och svar om fryshaveriet och den pågående utredningen

Foto: Martin Stenmark.

Fryshaveriet i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg under julhelgen väcker frågor. Nu finns några av dem samlade i en FAQ. An English version will follow early next week.

I takt med att nya fakta kan redovisas, kommer såväl frågor som svar att utvecklas och kompletteras.