Publicerad: 2021-09-28 16:14 | Uppdaterad: 2021-09-28 16:14

Förtydligande om åtgärder för minskad smittspridning från 29 september

Oranget munskydd.
Vi fortsätter använda munskydd. Foto: Storyboard Film & Television AB.

Från 29 september upphör äntligen de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som införts under pandemin. Alla medarbetare vid institutionen för odontologi återvänder till arbetsplatsen och saker och ting återgår på många sätt till vardagen vi hade före pandemin. Men viruset finns fortfarande kvar och vi måste fortsätta vara försiktiga.

Vid universitetstandvården behåller vi våra åtgärder för att minska smittspridningen. Därmed gäller fortfarande:

  • Den som har symtom på covid-19 stannar hemma.
  • Vi bär munskydd i våra personalutrymmen. Patienterna bär munskydd i väntrum och på väg till och från tandläkarstolen. Extern personal, exempelvis hantverkare och leverantörer, ska också bära munskydd.
  • Vi håller avstånd.
  • Om det inte går att hålla avstånd använder vi munskydd alternativt visir.
  • I patientkontakt gäller basala hygienrutiner och skyddsutrustning precis som tidigare.
  • Patienterna kallas enligt tidigare beslut till olika tider.

Allt detta gäller tills vidare.

Vaccinera dig mot covid-19

Du som ännu inte har vaccinerat dig uppmanas att göra det. På så sätt bidrar du till säkrare tandvårdsbesök för våra många äldre och sjuka patienter.

Karolinska Universitetssjukhuset har drop-in-mottagning för medarbetare och studenter vid KI