Publicerad: 2013-10-22 00:00 | Uppdaterad: 2016-09-15 10:39

Fortsatt högt söktryck till högskolan

Det har blivit ett nytt anmälningsrekord för vårterminer till landets lärosäten. Totalt tog Antagning.se emot 218 862 anmälningar till vårens program och kurser. Jämfört med VT 2013 är det en ökning med 9 810 anmälningar eller 4,7 procent.

I år har juristprogrammet vid Stockholms universitet fått flest sökande i första hand. På andra plats kommer läkarprogrammet vid Karolinska Institutet följt av Lunds universitets juristprogram.

 Det höga söktrycket kan delvis bero på att detta var sista gången som de med gamla gymnasiebetyg inte konkurrerar om platserna med sökande med den nya gymnasieexamen, säger Tuula Kuosmanen, chef avdelningen för antagning och studentstöd i pressmeddelandet från Universitets- och högskolerådet.