Publicerad: 2018-08-30 10:40 | Uppdaterad: 2018-08-30 10:44

Fortsatt finansiering av Biostatistics Core Facility

The Biostatistics Core Facility har beviljats centrala anslag från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting för perioden 2019-2021.

Core-faciliteten för biostatistik startade 2013 vid IMM:s enhet för biostatistik och har till uppdrag att tillhandahålla biostatistiskt samarbete och stöd till forskning inom medicin och folkhälsa. Verksamheten är mycket aktiv och sedan starten har haft flera hundra formella samarbeten med forskare inom KI samt vid andra universitet, nationellt och internationellt.

Det nu aktuella anslaget är det tredje i ordningen, och visar verksamheten betydelse för såväl KI som landstinget. I motiveringen till anslagsbeslutet anges att mängden förfrågningar nu överstiger kapaciteten, vilket medför behov av fortsatt stöd för att kunna expandera.

Länk till webbplats: http://www.biostatcore.ki.se

Kontakt

Professor

Matteo Bottai

Telefon: 08-524 870 24
Enhet: Biostatistik
E-post: matteo.bottai@ki.se