Publicerad: 2011-05-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Fortlöpande utbildning av läkare räddar livet på hjärtpatienter

[NYHET 2011-05-10] Fallbaserad fortlöpande utbildning för distriktsläkare kan rädda livet på hjärtpatienter som söker hjälp på vårdcentralen. Det visar en ny randomiserad kontrollstudie från Karolinska Institutet som utvärderat patienteffekterna av ett utbildningsprogram för verksamma läkare.

Anna KiesslingFoto: privat

I studien, som publiceras i Annals of Family Medicine, halverades dödligheten under en tioårsperiod hos hjärtpatienter som behandlats av distriktsläkare som deltagit i ett utbildningsprogram kring hjärt-kärlsjukdom, jämfört med patienter som behandlats av läkare som inte fått denna extra utbildning. Samtliga läkare i det studerade området fick till att börja med en föreläsning och ett utskickat skriftligt vårdprogram för hjärtpatienter. De 26 distriktsläkare som ingick i interventionsgruppen fick dessutom under en tvåårsperiod delta i ett antal fallbaserade småseminarier, som ägde rum på den egna vårdcentralen under ledning av en hjärtspecialist.

Den aktiverande dialogen, som tog avstamp i realistiska patientfall, stimulerade till situationsanpassad problemlösning. Syftet var att hitta fungerande arbetssätt för att i praktiken kunna behandla patienter i enlighet med vetenskapligt baserade riktlinjer.

Efter tio år hade 22 procent av de 45 patienterna i interventionsgruppen avlidit, jämfört med 44 procent av de 43 patienterna i kontrollgruppen. Skillnaden berodde huvudsakligen på en minskad hjärtdödlighet. Dödligheten i interventionsgruppen var jämförbar med en 23-procentig dödlighet i den jämförelsegrupp av patienter som behandlats av specialister i internmedicin eller kardiologi. I ljuset av dessa resultat rekommenderar författarna att återkommande fallbaserad, aktiverande vidareutbildning också prövas inom andra sjukdomsområden.

Dr David Davis från Association of American Medical College påpekar i en ledarkommentar i samma nummer av tidskriften att de nu aktuella fynden visar att fortlöpande utbildning av läkare har en viktig och nödvändig roll i all hälso- och sjukvård. Han uppmanar också det medicinska samfundet att vidga sin definition av fortlöpande utbildning.

Publikation:

Anna Kiessling, Moira Lewitt & Peter Henriksson.

Case-Based Training of Evidence-Based Clinical Practice in Primary Care and Decreased Mortality in Patients with Coronary Heart Disease

Ann Fam Med 2011;9(3) May/June, online 9 May 2011.

För frågor, kontakta: