Publicerad: 2014-06-10 11:10 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:16

Förstudie föreslår nytt anatomicentrum

För att höja kvaliteten i anatomiundervisningen bör ett centrum för klinisk anatomi skapas, med placering vid det nya sjukhuset i Solna. Där ska den kliniska anatomiska utbildningen sammankopplas med operationsträning för läkare och sjuksköterskor. Det konstateras i en ny förstudie.

Varför har ni utrett möjligheten att inrätta ett kliniskt anatomicentrum, professor Jörgen Nordenström, ordförande i arbetsgruppen bakom förstudien?

– Ett anatomicentrum är en möjlighet att utveckla KI:s anatomiundervisning. Den kliniska förankringen behöver bli bättre, till exempel, men idag är det svårt att rekrytera kliniskt verksamma lärare. Ett anatomicentrum placerat vid det nya sjukhuset skulle ge ökad tillgång till lärare med klinisk erfarenhet, som kirurgi- och radiologierfarenhet, och därmed en mer kliniskt relevant undervisning.

Vilka skulle ha nytta av ett sådant centrum?

– Naturligtvis studenterna vid de 18 utbildningsprogram på KI som har anatomiundervisning. De får tillgång till moderna metoder och tekniker för att stärka lärandet. Vi föreslår till exempel att man inför radiologi i form av tredimensionella demonstrationsbord.

Men centrumet ska också användas av landstingets läkare och sjuksköterskor för operationsträning på donerade kroppar – ytterst handlar det om att öka patientsäkerheten. Centrumet skulle också ge möjlighet till medicinteknisk forskning och produktutveckling enligt Jörgen Nordenström.

Vad är det viktigaste ni kommit fram till?

– Att ett kliniskt anatomicentrum bör förläggas inom sjukhusområdet och kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster bör bli ett tillskott i lärarkåren.

Vad är nästa steg?

– KI anställde nyligen en lektor i klinisk anatomi, ortopeden Paul Ackermann vars förankring i den kliniskt operativa verksamheten innebär ett nytänkande och förstärker ämnet. Han ska nu leda en grupp för att driva projektet vidare – säkra en lokal, ordna med finansieringen, etablera samarbeten och prata med utbildningsprogrammen om deras behov. Sedan är det upp till KI och landstinget att nappa och se till att detta kan realiseras.

Men det är ganska trångt om utrymme på det nya sjukhusområdet och många verksamheter vill in.

– Vi vill etablera centret i samband med att sjukhuset öppnas 2016–2018 och jag är hoppfull om att det blir så.

Text: Sara Nilsson