Publicerad: 2015-02-20 13:21 | Uppdaterad: 2015-02-20 13:24

Första universitetssjuksköterskorna i tjänst

De första universitetssjuksköterskorna börjar nu sin tjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. Befattningen är helt ny och blir den högsta nivån i sjukhusets kompetensutvecklingsmodell. Universitetssjuksköterskorna har möjlighet att under tre års tid använda 30 procent av arbetstiden för forskning, och kommer också att handleda studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

I samverkan mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har det utlysts tio befattningar för sjuksköterskor/barnmorskor med doktorsexamen. De som fått de nya befattningarna kommer att arbeta med vård på någon av sjukhusets kliniker, där deras akademiska kompetens också ska tas tillvara.

I befattningarna ingår också möjligheten att under tre års tid använda 30 procent av sin arbetstid för forskning. Denna tid finansieras från Karolinska Institutet och är en engångssatsning. Universitetssjuksköterskorna kommer alla att vara knutna till någon av de fyra institutioner vid Karolinska Institutet som bedriver vårdforskning. En annan viktig vara handledare till studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) blir en annan viktig arbetsuppgift.

– VFU utgör hälften av sjuksköterskornas utbildningstid. För att vi ska kunna garantera en bra kvalitet på utbildningen behövs därför handledare med både klinisk erfarenhet och akademisk anknytning, säger Kerstin Tham, prorektor på Karolinska Institutet och en av de drivande i projektet.

De tio utlysta befattningarna samfinansieras av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet och är resultatet av ett flerårigt samarbete.

Läs mer i ett pressmeddelande från sjukhuset