Publicerad: 2008-09-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Första tandteknikern som blir doktor

Anna Persson vid Karolinska Institutets institution för odontologi blir den första tandteknikern i Sverige som tar doktorsexamen. I sin avhandling har hon bland annat utvecklat en tredimensionell virtuell analysmetod och studerat hur den kan användas vid framställning av kronor och broar.

Dagens teknik innebär vanligtvis att man gör en gipsmodell som sedan skannas av för att kunna göra en rekonstruktion av den trasiga tanden. Passformen på en bro eller krona är viktig och påverkas av kvaliteten i varje steg som ingår i tillverkningsprocessen. Anna Persson har visat att det med hjälp av en optisk skanner går att få fram ett digitaliserat avtryck utan att behöva göra en gipsmodell.

- Det innebär att det tandtekniska arbetet blir effektivare. Flödet i tillverkningsprocessen förenklas, då man slipper ett moment. Antalet felkällor minskar också med den nya metoden, säger Anna Persson.

Men det kan dröja innan den kan börja användas.

- Mina resultat bygger på in vitro-studier som gjorts i laboratoriemiljö. Det behöver också göras större kliniska studier.

Avhandling:

Anna Persson

Virtual Three-dimensional Analysis of Digitized Dental Impressions and Stone Replicas

Institutionen för odontologi

För frågor, kontakta: