Publicerad: 2015-05-19 14:20 | Uppdaterad: 2015-05-20 10:55

Första Silvialäkarna tog emot sina diplom av drottningen

En försommargrön majdag på Drottningholms slottsteater hölls examenshögtiden för den allra första kullen Silvialäkare – läkare som har genomgått en magisterutbildning i demensvård framtagen i samarbete mellan Karolinska Institutet och Silviahemmet.

– Nu kan ni bidra till bättre livskvalitet för dessa sköra patienter och som blinkande fyrer sprida er kunskap om demensvård. Jag hoppas att ni känner stolthet över det ni har åstadkommit.

Så gratulerade Anders Hamsten, Karolinska Institutets rektor, de sex första läkare någonsin som får kalla sig Silvialäkare.

Drottning Silvia själv överräckte diplomen till de sex läkare som nu får bära hennes namn.

Läkarna har genomgått en magisterutbildning i demensvård som ges i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stiftelsen Silviahemmet och tog emot sina diplom av drottningen vid en examensceremoni på Drottningholms slottsteater, där även äldreminister Åsa Regnér deltog.

I den unika 1700-talsteatern, med orkester i tidstypiska kläder och åhörare från många delar av världen, berättade drottningen om sin mors demenssjukdom. Svårigheterna med att ge och få god vård fick henne att starta Silviahemmet, som sedan tidigare utbildar Silviasystrar, undersköterskor med specialistkunskap om demens, och Silviasjuksköterskor. Nu finns även de första Silvialäkarna. Däribland Moa Wibom, överläkare och specialist i allmänmedicin på Ängelholms sjukhus.

– De här två åren kommer att vara till nytta för oss och våra patienter under hela våra karriärer och liv, säger hon.

Text: Sara Nilsson

Foto: Gustav Mårtensson