Publicerad: 2013-03-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Första reseanslagen i "KI-Mayo samarbetet" beslutade

[NYHET 2013-03-12] Karolinska Institutets samarbete med Mayo Clinic befästes i slutet av år 2011 genom tecknandet av ett formellt övergripande avtal, då samarbetet breddades till att gälla, förutom forskning och utbildning också innovation och administration. Under december 2012 utlystes särskilda reseanslag för att fördjupa samarbetet. Nu är det klart vilka projekt som får finansiering.

Anslagen som går under namnet Collaborative Travel Awards ska täcka rese- och boendekostnader för resor mellan KI och Mayo Clinic. Ansökan har varit öppen för forskare, forskarstuderande, lärare, administrativ personal och personer involverade i innovationssystemen vid KI eller Mayo Clinic. Beslutande organ har varit Styrgruppen för partnerskapet KI och Mayo Clinic.

Här är projekten som beviljats Collaborative Travel Awards:

För resor till Mayo Clinic:

Association between sleep disturbances and Celiac Disease (CD), Karl Mårild, MD PhD

Clinical collaboration Bipolar Disorders, Lena Backlund, MD, PhD, Mats Adler, MD, PhD

Collaboration Libraries, Christer Björklund, Library Director + 1 staff

Create a scientific platform for clinical and experimental psychiatric research, Sophie Erhardt, PhD, Carl Sellgren, MD, PhD student

Create the first closed-loop approach for neuromodulation, Agneta Richter-Dahlfors, PhD, Karin Larsson, PhD

Development of a MS/MS method for contemporary measurement of aminolevulinic acid and porphobilinogen, Eliane Sardh MD, PhD

Helmet validation studies and collaboration, Svein Kleiven, PhD, Peter Halldin, PhD

Metabolomics training and analysis, Brigitte Twelkmeyer, PhD

För resor till Karolinska Institutet:

Developing and advancing technologies developed at either institution, Jim Rogers, JD, Michael Kline, PhD

Develop collaboration between glioma epidemiology groups, Robert Jenkins, MD, PhD, Daniel Lachance, MD, Brian O'Neill, MD

Developing physical learning spaces, Tom Viggiano, MD

Discuss and develop collaboration plans in the epidemiology of kidney cancer, Alexander Parker, PhD, Michelle L. Arnold

Educational Leadership, Tom Viggiano, MD

Establish a benign breast disease cohort tissue resource, Amy C. Degnim, MD, Marlene Frost, PhD, Celine Vachon, PhD, Daniel Visscher, MD, Derek Radisky, PhD

Establish international network of clinical research centers, James Meschia, MD, Thomas Brott, MD, Owen Ross, PhD, Alexa Richie

Gain experience with an ex vivo pancreatic cancer model, TBD Mukhopadhyay Research Fellow

Generate a novel device capable of wirelessly controllable artificial synaptic system, Erika Ross, Chris Kimble

Learn methodology and observe human studies, Victor Karpyak, MD, PhD

PhD student thesis work, Estefania Mondragon

PhD student thesis work, Kevin F. Bieniek

För frågor, kontakta: