Publicerad: 2016-11-21 12:50 | Uppdaterad: 2016-11-21 12:50

Första patienterna på plats i nya sjukhusbyggnaden

I söndags den 20 november flyttade ett tjugotal hjärt-, lung- och thoraxpatienter in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Därmed har den första delen av byggnaden öppnat.

– Detta är en milstolpe för framtidens hälso- och sjukvård inom Stockholms läns landsting, SLL, och den akademiska utvecklingen inom Karolinska Institutet. Det nya sjukhuset ger Karolinska Institutet nya och unika förutsättningar att tillsammans med SLL skapa världsledande klinisk forskning, innovation och utbildning, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska Institutet.

Stora delar av tema hjärta och kärl i Solna fick den 20 november inleda den första etappen av flytten då bland annat all slutenvård inklusive intensivvård, operationsavdelningar och delar av öppenvården flyttades över till den nya sjukhusbyggnaden.

Nästa helg kommer också delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus inklusive barnakutmottagningen att flytta in. Först 2018 när hela sjukhuset är färdigbyggt, flyttar övriga verksamheter in.