Publicerad: 2022-10-24 13:59 | Uppdaterad: 2022-10-24 14:01

Första FyFa PhD student event - lyckat och uppskattat

Bild på PhD students vid ett event, en grupp ståendes vid ett bord och äter samt en grupp sittandes vid ett bord intill och äter

Det första tillfället av "FyFa PhD student event" vid institutionen för fysiologi och farmakologi hölls fredagen den 7 oktober. Eventet, som ordnades av doktoranderna Stefania Koutsilieri och Eva Berenger, blev mycket lyckat och uppskattat.

En kvinna ståendes vid disk fylld med mat lastar över mat till sin tallrik
FyFa PhD student event

Eva och Stefania, berätta mer om eventet, varför behövs det? 

"Två år av pandemi och en hög arbetsbelastning har lett till att doktorandstudenter blivit isolerade på sina arbetsplatser. Sociala aktiviteter är en nyckel till en god balans mellan arbete och fritid. Dessa möjliggör också för doktorandstudenter att ventilera oro och tankar med personer i samma situation, på så sätt kan detta forma stödjande nätverk, likväl ge upphov till potentiella samarbeten."

Vad bestod eventet av?

"Det huvudsakliga syftet med eventet var att doktorandstudenter skulle få möjlighet att lära känna varandra; detta gjordes genom att var och en fick presentera sig, berätta vilken grupp man tillhör och kort beskriva projektet man jobbar med. Detta följdes av ett quiz på temat FyFa i ett försök att göra studenterna mer involverade i avdelningen. Resten av kvällen ägnades åt kul aktiviteter och att lära känna varandra."

När hålls FyFa PhD student event? 

"Första fredagen i varje månad. Det organisatoriska ansvaret för eventet kommer delas mellan olika små grupper av doktorandstudenter."

Hur togs det första tillfället av FyFa PhD student event emot?

"Det första eventet var väl mottaget, vilket syntes I doktorandstudenternas aktiva deltagande under kvällen och deras villighet att organisera framtida event. Avdelningens stora finansiella bidrag som möjliggjorde detta var väldigt uppskattat, inte minst av quizets vinnare som numera kan avnjuta sitt morgonkaffe i lila muggar med KI-loggan."

Vad har vi att se fram emot under kommande event? 

"Vi hoppas att fler och fler doktorandstudenter kommer delta under eventen, helst i den utsträckning att det framöver kommer vara överflödigt att introducera studenter för varandra. Förhoppningsvis kommer såna här tillställningar möjliggöra att alla doktorandstudenter känner sig som en del av FyFa-familjen."