Publicerad: 2018-11-26 10:00 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:46

Försökspersoner till studie om mGlu4 receptorer i hjärnan hos friska personer

Ett nytt slags läkemedel är under utveckling för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Innan studier på patienter med Parkinsons sjukdom äger rum är det viktigt att fastställa den optimala dosen som lindrar symptom utan att orsaka biverkningar.

En metod som används för att välja optimala doser för patienter kallas för positronemissionstomografi (PET).

PET är en en nuklearmedicinsk metod som i viss utsträckning liknar en röntgenundersökning. Ett radioaktivt spårämne (radioligand) sprutas in i blodet, varefter spårämnets upptag i hjärnan mäts med en PET-apparat. Ordet spårämne betyder att mängden är mycket litet, ca 1 miljondels gram vilket är ca 1000 gånger lägre än dosen för de flesta läkemedel vilket betyder att den orsakar inga medicinska effekter eller biverkningar.

PET-mätningen ger ett mått på mängden protein som spårämnet binder till. Spårämnet i denna studie heter [11C]PXT012253 vilket binder till neuroreceptorn mGlu4.

Du skall vara: Man eller kvinna mellan 20 och 50 år.

Du skall inte: Ha några kända sjukdomar, ha någon känd allergi eller överkänslighet, ha metallobjekt i kroppen, ta antidepressiva eller neuroleptiska läkemedel regelbundet, vara rädd för trånga utrymmen, missbruka alkohol eller droger.

Om du tycker att detta låter intressant så kan du anmäla dig på länken nedan. Studiens projektnummer är 18039A.

Intresseanmälan PET-studie 18039A

Ansvarig prövare är:
Per Stenkrona
Institutionen för klinisk neurovetskap, Karolinska Institutet
E-mail: per.stenkrona@ki.se